Ôsmaci MHA Martin dali bodku za sezónou ziskom strieborných medailí na turnaji MHA Martin Cup 2022