Martin Cup 2022 korisťou Trenčína, žiaci MHA Martin (7. ročník) získali bronzové medaily