Nina Štrbáková: „Keď človek chce a vidí cieľ, tak ho nič neodradí“