Bude sa už v septembri hrať na Pltníkoch? Kormidlo naďalej drží Pavol Šuhaj! Účasť v novej súťaži bude veľkou výzvou!