Služby pre seniorov desaťročia zaostávajú, no nároky budú len pribúdať

V Martine žije vyše 13900 seniorov nad 60 rokov a veľká časť z nich je organizovaných v 11 kluboch a veľa seniorov sa stretáva aj medzi 1000 členmi Jednoty COOP. V druhej polovici minulého roka prekonali ťažké obdobie a až teraz sa črtá nádej na zlepšenie. Pandemické opatrenia zasiahli do ich života mimoriadnym a veľmi nepríjemným spôsobom.