Kultúrna scéna v Živene: RUKA V RUKE…

Kultúrna scéna Martin vás pozýva 28. marca (pondelok) o 18. h na podujatie „KNIHA V RUKE I RUKA V RUKE, PODOBY PRIATEĽSTVA…“

Dejisko: spolkový Dom Živeny v Martine na Hviezdoslavovej ul.

Hostia: Tomáš Mischura – herec Slovenského komorného divadla v Martine, a Vova z Odessy – spevák, hudobník.

Podujatie moderuje (sprievodné slovo a čítanie) Jano Cíger z Mädokýša.

(bk)