Vyrastie v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Severe športová hala?