Vo Vrútkach prebiehajú stavebné práce, ale mesto sa pripravuje aj na septembrovú slávnosť