V pláne je namiesto súčasného „kruháču“ vybudovanie inteligentnej svetelnej križovatky