Turné Martina Kalnického po mestských častiach – občania reagujú na stretnutiach pozitívne