Starý športový areál: Ak je zámerom vlastníkov riešiť zmenu funkcie územia na bývanie, je potrebné to zadefinovať