Program pre dobre fungujúce mesto Martin – Martin Kalnický 2022 (časť 7 – verejný priestor a ekológia)