Priekopa je najväčšia mestská časť a rôznorodých problémov má dosť! S občanmi treba komunikovať