Nová Univerzitná nemocnica sv. Martina na Malej hore v Martine – pripravujú sa podklady pre podpis zmluvy