Medzinárodné kultúrne podujatie v Slovenskom národnom múzeu na Malej hore