Jozef Krištoffy: V komunálnej politike je potrebné hľadať kompromisy