Jahodníky ako príklad riešenia, parkovanie je prvý krok, problém občanov je vyriešený!