Bioplynová stanica nie je spaľovňa

Už mnohokrát sa potvrdilo, a projekt bioplynovej stanice pri Martine je ďalším príkladom v dlhom rade príkladov nedostatočnej komunikácie, že komunikačný priestor nie je vákuum. To v prírode ani v spoločnosti nejestvuje; a tak „informačná bublina“ sa rýchlo naplní okrem informácií rôznej kvality aj emóciami, predsudkami, prekonanými mýtami, ba aj vášňami. Preto MESTSKÉ NOVINY venujú pozornosť problému spracovania odpadu. Ten totiž vniká aj v Martine, a stále viac, v jeho triedení zaostávame a na zásadné riešenia má mesto jedendva roky – hoci možno o niečo viac, pretože na vysoké požiadavky na triedenie, zdá sa, nie sú mestžá a obce pripravené. Skrátka – odpad je problém a sám sa nevyrieši. Na otázky MESTSKÝCH NOVÍN preto odpovedá Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, Brantner Slovakia.