Aktuálne zmeny v rozpočte na rok 2022 – kino Moskva, starý oceľový most, pozemky na Pltníkoch