Editoriál

MESTSKÉ NOVINY k vám prichádzajú po prázdninovej prestávke, ale aj počas nej registrovali dianie v meste. Život mesta sa nemôže zastaviť– a nezastaví sa ani po augustovom rokovaní zastupiteľstva. Ako informujeme vnútri novín, počas neho sa naplno prejavili nedostatky vo vedení mesta, na ktoré naše noviny upozorňovali už dávnejšie. Ak vedenie mesta nedokázalo presadiť do programu zásadnú rekonštrukciu námestia, znamená to, že už aj lojálnym „koaličným“ poslancom dochádza trpezlivosť. To nie je dobre. Martin potrebuje práve opačne: akcieschopnosť, spoluprácu, výsledky. Potrebuje realizovať zásadné investície a pripraviť úplne strategické projekty. Sociálne médiá potvrdzujú, že občania nestratili záujem o život mesta a jeho rozvoj; ale že strácajú dôveru vo vedenie, ktoré neponúka víziu, ktorej sa dá veriť, a nepodopiera ju krokmi, ktoré by k nej smerovali. Napriek tomu: život Martina sa nesmie zastaviť. MESTSKÉ NOVINY budú ďalej jeho rozvoj podporovať, mapovať a prinášať riešenia. A k nim už v tomto vydaní, aj v budúcom, aj viaceré exkluzívne materiály.

Mgr. Martin Kalnický

Mestské noviny

Vydáva MESTSKÉ NOVINY, s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01, Martin, IČO: 50732439 • Redakcia: D. Michaelliho 3933/4, Martin
T: 0903 550 213 • E: redakcia@mestskenoviny.sk • W: www.mestskenoviny.sk • Dvojtýždenník • Náklad: 25 000
Nepredajné, distribúcia do schránok bezplatne • ISSN: 2454-0390 • EV 5494/17